Fin5 2016

Ratamestarilausunto Turkia

Fin5 suunnistusviikon 1. ja 2. päivä suunnistetaan Haminan Turkialla maastossa, joka on kymenlaaksolaisten suunnistusmaastojen parhaimmistoa. Ensimmäisenä päivänä eliittisarjat pääsevät pitkillä matkoilla osittain kokemaan viime syksyn SM-erikoispitkällä käytettyjä vaativia maastonosia, mutta tarjolla on myös uutta maastoaluetta, jossa tossua voi kuljettaa erittäin vauhdikkaasti, vaikka korkeuserojakin löytyy. Muut sarjat pääsevät keskimatkan radoilla alussa tasaisempiin maastonosiin, mutta radoille osuu myös haasteellinen mäkialue, jossa taitoja koetellaan.
Toisena päivänä eliittisarjojen poissaollessa pitkien matkojen pisimmät radat käyvät tutustumassa SM- erikoispitkien maastoihin, mutta pääsevät myös uudempiin maastonosiin vauhdikkaisiin mäkialueisiin. Lyhyemmillä radoilla maasto on vaihtelevampaa maltillisempien korkeuserojen myötä sekä näkyvyyden vaihdellessa mastonosien vaihtuessa.
Pääosin maasto on hienoa kangaspohjaista mäntymetsikköä, jossa vauhdinpito on mahdollista. Voimallisten metsänhoidolliset toimenpiteiden johdosta alueella on tosin jonkin verran hakkuita ja tiheköityneitä taimikoita, jotka haittasivat paitsi ratamestarityötä, niin tulevat myös näkymään suunnistussuorituksissa, pienenä kiusana, muuten niin hienoissa maisemissa.
Ratamestarit Ari & Lari

Ratamestarilausunto, lasten radat (alle 14-v), TURKIA 1 pvä

Alku on kangasmaastoa, jossa on tarjolla hyvää metsäpohjaa ja näkyväisyyttä. Loppuradoilta löytyy myös jonkin verran hitaampia korkeamman varvikon soistuvia alueita ja lopussa on pieni mäkialue. Pidemmät radat käyvät myös vähän peitteisemmällä alueella.
Heikkiset

Ratamestarilausunto, lasten radat (alle 14-v), TURKIA 2 pvä

Alku on kangasmaastoa, jossa on tarjolla hyvää metsäpohjaa ja näkyväisyyttä. Osalla radoista on hieno kalliomäkialue. Rasteja on paljon lähekkäin, joten muista tarkistaa koodi huolella.
Heikkiset

RATAVALVOJAN LAUSUNTO

Liitteenä, HUOM!! Lisätietoa kahdesta rastipisteestä!!

Lausunto avautuu tästä.

Ratamestarilausunto Sprintti

Fin5-suunnistusviikon eliittisarjojen toinen osakilpailu juostaan sprinttikilpailuna Haminan keskusta-alueella.
Ratamestarin käytössä on ollut monimuotoinen alue, joka sisältää puisto- ja nurmialueita, Haminan
historiallisia linnoitusvalleja, Reserviupseerikoulun kasarmialueita sekä Haminan keskustan ympyräkaavaista
pientaloaluetta. Se, mitä näistä alueista radoilla hyödynnetään jää toki salaisuudeksi lähtömerkkiin asti.
Radat ovat luonteeltaan selkeät ja mahdollistavat kovavauhtisen etenemisen. Suunnistajilta vaaditaan
erityisesti hyvää suorituksen rytmittämistä, erilaisiin juoksualustoihin ja suunnistusympäristöihin
sopeutumista sekä kykyä tehdä parhaat reitinvalinnat nopeasti. Päivän voittajat ovat suunnistajia, jotka
pystyvät parhaiten ratkomaan koko 15 minuutin ajan reitinvalintatehtäviä erittäin kovassa juoksuvauhdissa.
Lukekaa tarkasti kilpailuohjeet erityisesti karttaan, maastoon ja jalkineisiin liittyen.
Vauhdikasta ja monimuotoista sprinttikilpailua kaikille toivottaen,
Lauri Vuorinen
VeVe


Ratamestarinlausunto Onkamaa

H/D16 sarjoista ylöspäin

Onkamaan metsissä suunnistetaan Fin-5 rastiviikon 3., 4. ja 5. päivä. 3. päivä suunnistetaan pitkät matkat (eliiteillä hieman lyhennetyt, 4. päivä keskimatkat ja 5. päivä taas pitkät matkat, eliittisarjojen päästessä otattamaan rastiviikon voitosta takaa-ajolähtöön.
Maasto on pääosin korkeuseroiltaan maltillista ja hyväkulkuista kangas-, suo- ja kalliomaastoa. Maastoa rikkovat muutamat metsäautotiet ja hakkuut, polkuja tai peltoja ei alueella juuri ole. Heinikkoa on vain paikoin ja enimmäkseen maastopohja on mukavan juostavaa. Voisi siis sanoa Onkamaan tarjoilevan parhaan vehkalahtelaisen linjan mukaista miellyttävää ja sopivan haastavaa kaakkoissuomalaista suunnistusmaastoa.
Ratamestarityössä on pyritty tarjoamaan suunnistajille sarjasta riippumatta tasapuolisesti haastetta rastinoton lisäksi sekä rastivälien toteutuksessa että maltillisista korkeuseroista huolimatta reitinvalinnoissa. Lisäksi näkyvyyden sekä maaston selkeyden vs pienipiirteisyyden vaihtelu asettaa vaatimuksia suunnistustekniikalle, ja palauttaa maan pinnalle selkeämmällä ja helpolla pätkälle muihin ajatuksiin unohtuvan kilpailijan.
Kolmannen päivän radat ovat isoksi osaksi kaikilla sarjoilla "old school" suunnistusta pitkine rastiväleineen, joilla kilpailijat saavat huoletta laulattaa reittä niin halutessaan. Sujuvaa etenemistä ei kuitenkaan kannata unohtaa, ja toki myös rytminvaihtokykyä koetellaan muutamilla lyhyillä rastiväleillä ja tarkoilla rastipisteillä. Maasto on kauttaaltaan hyväkulkuista ja aika laakeaa. Eliittien radat ovat hieman sääntömääräisiä lyhyemmät edellisillan sprintin rasituksen vuoksi.
Neljäntenä päivänä tarjoillaan keskimatkan ratoja. Maasto on muita päiviä vaativampaa teknisesti, sisältäen myös pienipiirteisiä ja sopivan peitteisiä alueita. Rastien määrä on kuitenkin pidetty maltillisena, ja suunnistushaaste on rastinoton lisäksi rastivälien sujuvaa etenemistä.
Viidentenä päivänä rastiviikon lopullisia sijoituksia ratkotaan pitkien matkojen merkeissä. Radat kulkevat enimmäkseen kilpailualuetta halkovan tien itäpuolella, jossa maastopohja on osin raskaampaa. Myös muutama tiheämpi ja epämääräisempi alue voi aiheuttaa suunnistajille harmaita hiuksia viikon kallistuessa loppuun. viikon päätteeksi päästään vielä mittaamaan niin kilpailijoiden fyysistä kuin henkistäkin kestävyyttä. Eliiteillä on kilpailumuotona takaa-ajo, jossa ratkaisun voi ennen loppukiriä tehdä niin fyysisin kuin taidollisin avuin.
Toivomme kaikille osallistujille onnistumisen elämyksiä. Vanhaa viisautta lainataksemme, kovaa, mutta ennen kaikkea tarkasti!

Nuoret

Onkamaalla nuorten ja lasten lähdöt on saatu sijoitettua melko lähelle kilpailukeskusta. Nuorten ja lasten (< 14v.) radat liikkuvat kaikkina päivinä eri maastossa kuin aikuiset. Radat käyttävät kaikkina päivinä hyväkulkuisia maastonosia, missä on pääosin hyvä näkyväisyys. Maastossa on sopivasti suunnistustehtäviä helpottavia elementtejä, mutta löytyy myös kaikille riittävästi haastetta. Radoilla on kiinnitetty erityisesti huomiota, että vaativuustaso vastaa sarjamerkintää.
Lasten radoillekin on haettu vaihtelua seuraamalla aikuisten kilpailutyyppejä; 3. päivä pitkät matkat, 4. päivä keskimatkat ja 5. päivä pitkät matkat. Matkoja on muutettu maltillisesti, mutta enemmän muutosta on ratojen luonteessa. Keskimatkalla on enemmän rasteja ja tarkkoja pisteitä. Pitkillä matkoilla on enemmän reitinvalintaa ja pidempiä reitinvalintavälejä.

Onkamaan rataryhmä
Tuomas, Eero, Samu ja Simo


Facebook