Fin5 2016

Orienteringsveckan Fin5
10.-16.7.2016, Fredrikshamn
TÄVLINGSINBJUDAN PROGRAM TC Elitklasserna  Andra klasser
 Söndag 10.7. Turkia  Långdistans  Medeldistans
 Måndag 11.7. Turkia Vilodag  Långdistans
 Tisdag 12.7.  Hamina bastion Sprint  Vilodag 
 Onsdag 13.7. Onkamaa  Långdistans Långdistans 
 Torsdag 14.7.   Vilodag  Vilodag 
 Fredag 15.7.  Onkamaa  Medeldistans   Medeldistans
 Lördag 16.7. Onkamaa  Långdistans (jaktstart) Långdistans 

Tävlingsregler

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och arrangörernas tävlingsdirektiv. 


Tävlingsterränger

Terrängerna är mestadels tallskog med god löpbarhet och sikt samt måttlig kupering. FM-ultralång avgjordes hösten 2015 i Turkia, i närheten av TC:n i Fin5. Terrängerna i Turkia har mera kupering än i Onkamaa men båda terrängerna bjuder på snabb löpning, riktiga vägvalsträckor samt noggrann kontrolltagning.

Sprintterängen i centrum av Fredrikshamn är unik med sina trähuskvarter och parker samt sin fästning.


Anmälan och anmälningsavgifter


1) via IRMA-anmälningstjänsten 
2) för utländska deltagare via IRMA-anmälningstjänsten, via e-post: fin5@vehkalahdenveikot. eller via post: Fin5-suunnistusviikko, Kaivokatu 1, 49400 Hamina, Finland

Anmälningsavgifterna betalas huvudsakligen via IRMA-systemet. 
Vid anmälan per post eller E-post skall anmälningsavgiften inbetalas samtidigt till bankkonto: FI38 5506 0020 0042 79. Från utlandet: IBAN: FI38 5506 0020 0042 79 och SWIFT: OKOYFIHH. Deltagaren betalar bankavgifterna.


Avgifter per betalningsdag:


t.o.m.31.1.2016:
H/D 16E-21E 110 €/vecka eller 25 €/dag
H/D 18-80, H85-95 100 €/ vecka eller 23 €/ dag
H/D 8-16 50 €/ vecka eller 13 €/ dag

t.o.m. 31.5.2016:
H/D 16E-21E 130 €/ vecka eller 28 €/ dag
H/D 18-80, H85-95 120 €/ vecka eller 26 €/ dag
H/D 8-16 64 €/ vecka eller 15 €/dag

Efteranmälan t.o.m. 28.6.2016:
H/D 16E-21E 180 €/ vecka eller 40 €/dag
H/D 18-80, H85-95 170 €/ vecka eller 36 €/ dag
H/D 8-16 80 €/ vecka eller 18 €/ dag

Annullering av anmälan samt klassbyte
Anmälningsavgiften returneras vid annullering t.o.m. 31.5.2016 (minus 5€/dag till kostnader). Om avgiften är under 30€, debiteras endast 5€. Efter 31.5. kan anmälningsavgiften returneras endast mot läkarintyget, arrangörarna kan behålla hälften av avgiften som kostnadsersättning.

Deltagaren kan byta klass kostnadsfritt t.o.m. 31.5.2016, därefter debiteras 5 €. Ytterligare information finns i webbsidan /.


Emit-stämplingssystem

I alla klasser används Emit-stämplingssystem. I samband med anmälan bör man anmäla Emitbrickans nummer. Arrangören reserverar en hyrbricka till dem som inte har anmält bricknummer. Hyran för brickan är 15€/vecka, eller 5€/dag. En försvunnen Emitbricka debiteras med 80€. Emit-kortet kan bytas kostnadsfritt t.o.m.28.6.2016, därefter debiteras 3€.


GPS-tracking

GPS-tracking används dagligen i klasserna H7D16-21E, i andra klasser möjligen på måndag 11.7.

Klasser och banlängder

Banlängdern i tabellen gäller långdistanstävlingarna, medeldistans och sprint enligt Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler.


Klass

Banlängd

(km)

Klass

Banlängd (km)

H21E

12

D21E

9

H20E

10

D20E

7

H18E

8

D18E

6

H16E

7

D16E

5

H21A

10

D21A

6,5

H21AL

7

D21AL

5

H21B

7

D21B

5

H35A

9

D35A

6,5

H35AL

6

D35B

5

H40A

8

D40A

5

H40AL

5

D40B

4

H45A

7,5

D45A

5

H45AL

5

D45B

4

H50A

7

D50A

4

H50AL

5

D50B

3,5

H55A

6

D55A

4

H55AL

4

D55B

3,5

H60A

5,5

D60A

3,5

H60AL

4

D60B

3

H65A

5

D65

3

H65AL

3,5H70A

4

D70

2,5

H70AL

3,5H75

3,5

D75

2,5

H80

3

D80

2

H85

2,5H90

2,5H95

2H20A

7

D20A

5

H18A

6

D18A

5

H16A

5

D16A

4

H15-18B

4

D15-18B

4

H14A

4

D14A

4

H13A

3,5

D13A

3,5

H13-14B

3

D13-14B

3

H12

3

D12

3

H12TR

2,5

D12TR

2,5

H10RR

2,5

D10RR

2,5

H9RR

2,5

D9RR

2,5

H8RR

2

D8RR

2Helhetstävlingen

Helhetstävlingen avgörs på basis av poäng, fyra bästa deltävlingar räknas med. I elitklasserna avgörs startlistorna till jaktstarten på basis av tre bästa deltävlingar av de fyra första. Ställningen i mål efter jaktstarten avgör totalresultatet.

TC:n

Två första deltävlingar arrangeras i Turkia, ca. 27 km norr om Fredrikshamn. Sprinten avgörs i centrum av Fredrikshamn, i Hamina Bastioni. De tre sista deltävlingarna arrangeras i Onkamaa, ca. 24 km nordost om Fredrikshamn.

I TC:n finns det info, första hjälp, infopålen, restaurang och kafeteria, tvätt, butiker samt WC. Ytterligare information på webbsidorna.

I sprinten finns tvätt i närheten av TC.

Centralorten

Centralorten ligger i centrum av Fredrikshamn, vid skolan Aseman koulu (Rautatienkatu 6) bredvid busstationen. Infon finns i centralorten utanför tävlingsdagarna. Det finns möjlighet till skolinkvartering samt frukost. Alla servicen i Fredrikshamn ligger vid gångavstånd.


Inkvartering

I tillägg till skolinkvartering finns det lediga stugor, hotell, egnahemshus, caravan- och tältområde samt olika företag som erbjuder inkvarteringstjänster. Ytterligare information på nätet: 2016.fin5.fi, www.visithamina.fi och www.kaakko135.fi.


Muksula- barnpassning

I tävlingscentralerna ordnas barnpassning för barn över ett år. Anmälan senast 28.6.2016 via www-sidorna 2016.fin5.fi, pris 5€/dag. . Saft och frukt ingår. 
I samband med anmälan bör barnets namn, ålder, eventuella allergier, målsmans namn och telefonnummer, samt vilka dagar barnet behöver barnpassning nämnas. Barn som inte anmälts i förhand tas endast emot om det finns tillräckligt med vårdare, pris 10€/dag

Träning

Det finns möjlighet till träning i närheten av Fredrikshamn samt i Turkia (FM-ultralång 2015). Träningskartorna är också ritade av Janne Weckman. Ytterligare information på tävlingssidorna.


Vägvisning

Vägvisning vid landsvägarna mot Fredrikshamn fr.o.m. 9.7.2016 kl 10.00. Till TC:n i Turkia och Onkamaa är vägvisningen från väg no 26.

I sprinten måste deltagarna följa vägvisningen till starttröskeln utan att besöka TC i Hamina Bastion. Publiken visas till Bastion via följande väg: centralorten – torget – rådhuset – Bastion.

Tävlingskartor

Tävlingskartorna är Offset-tryckta 5-6/2015, skalan 1:10 000 eller 1:15 000 (långdistans i elitklasser), ekvidistans 5m. Kartornas storlek är A3 och A4. Noggrannare information ges i tävlingsdirektiven. Sprintkartans skala är 1:4 000, ekvidistans 2,5m.

Start

Avståndet till start är 0.5 -2 km från tävlingscentralen. Elitklasserna har jaktstart den sista tävlingsdagen. 


Deltagare H/D21E

Till klassen H21E väljs högst 60 tävlande och till klassen D21E högst 40 deltagare. De tävlande som inte blir valda flyttas till klass H/D 21A. För finländarnas del påverkar ställningen på www-rankingen 8.6.2016. Utlänningar gallras på basis av IOF World Ranking.


Öppna klasser

Varje dag finns sex olika banor samt familjeorientering. 

Öppna klasser

Banlängd (km)

Öppen A lång

8

Öppen A kort

5

Öppen B lång

6

Öppen B kort

4

Öppen C lång

5

Öppen C kort

3

Familj RR

2


Förhandsanmälningen till öppna klasser rekommenderas (t.o.m. 28.6.2016, via 2016.fin5.fi) , men man kan också anmäla sig i infon i TC. Avgiften är 45€/vecka och 25€/vecka för under 14-åriga på förhand. Vid anmälan i TC:n är avgiften 55€/vecka eller 13€/dag och 31€/vecka eller 8€/dag för under 14-åriga.

Familjeorienteringen kostar 25€/vecka på förhand samt 31€/vecka eller 8€/dag i infon.

Rastiralli

Rastiralli är en för barnen avsedd snitslad orienteringsbana med olika aktiviteter. Varje dag finns en ny bana som är ca. 0,5 lång. Anmälan sker i Info, pris 15€/vecka eller 4€/dag. Alla deltagare belönas. 

Priser

I helhetstävlingen i klasser H/D21E delas ut träningsstipendier som följande:
1. 2000 €
2. 1000 €
3.   500 €  
I alla klasser delas ut priser enligt helhetsresultat, därtill belönas segrare i fyra första deltävlingar. Närmare information i PM. I öppna klasser priserna lottas.


Parkering och transporter

Parkeringsplatserna finns på 0,1-2,0 km avstånd från TC. Vägvisning till parkeringen mpste följas, Parkeringsavgiften för personbilar och husbilar är 30€/vecka eller 10€/dag. För bussar är priset 60€/vecka eller 20€/dag. Parkeringsbiljetter säljs i Info och avgiften kontrolleras vid hemfärden. Att övernatta på parkeringsplatserna är inte tillåtet. Parkering för barnfamiljer eventuellt nära TC.

Busstransporterna avgår från centralorten. En bussbiljett för vuxna kostar 30€/vecka, eller 5€/färd. Närmare information publiceras på internet på 2016.fin5.fi.


Funktionärer

Tävlingsledare: Hannu Kuikko
Generalsekreterare: Tero Föhr 040 157 0060
Informatör: Lari Takanen 040 809 1449
Kontrollant: Tapani Koskela, SSL (TA), HlS 
Tävlingskontrollant Turkia: Veijo Riivari, KaaRa
Tävlingskontrollant Onkamaa: Visa Sippu, InkTe
Tävlingskontrollant sprint: Mikko Eskola, TP
Arrangören: Vehkalahden Veikot

Fin5-kontoret:
Fin5 2016
Kaivokatu 1
49400 Hamina, Finland
E-post: fin5@vehkalahdenveikot.fi

Facebook